Microsoft word - kosovo z2 bijlage b laatste brief - com kfor letter to fam…

KFOR TRIDENT
TASK FORCE
MULTINATIONALE
ÉTAT – MAJOR
G 3 CONOPS
1st APRIL CELL
OFFICIELE BRIEF
Camp Maréchal
DE LATTRE DE
TASSIGNY
NOVO SELO
OBJET: Raadgevingen voor de familie
00771 ARMEES
REFERENCES: NIL.

ANNEXE : 3
Uw man, vader of familielid zal binnenkort zijn opdracht in het hoofdkwartier van de Mutinationale Task Force Noord van KFOR in Gedurende deze opdracht heeft hij enkele ervaringen meegemaakt die zijn dagdagelijkse leven kunnen hebben veranderd. Dit moet u niet verontrusten wat het is zeer waarschijnlijk dat na een korte re-adaptatie periode uw man weer zal zijn zoals bij zijn Om u te helpen bij de aanpassing aan deze situatie en om een snelle terugkeer naar het normale te bespoedigen, hebben we een lijst opgesteld van allerlei dingen die we nodig achten rekening mee te houden voor en na zijn terugkeer naar België. Wij hopen dat deze raadgevingen u mogen helpen bij de transitie naar een normaal leven, op een zo zacht mogelijke manier en in de beste omstandigheden. Mocht u toevallig nog bijkomende vragen hebben, gelieve u dan te richten naar de dienst familiehulp bij de 1ste Gemechaniseerde Brigade te Leopoldsburg of in het ergste geval bij het dichtstbijzijnde Militair RAADGEVINGEN

Voor zijn aankomst :
 Gelieve enkele dagdagelijkse woorden aan te leren in het Frans, Engels, Italiaans, Grieks, Spaans, Duits, Deens, Servisch en Albanees teneinde in het begin gemakkelijker een conversatie te kunnen voeren. Laat uitschijnen dat u hem begrijpt als hij in het Frans tegen u praat (het moeilijkste voor u zal zijn te ontdekken dat hij werkelijk Frans spreekt)  Probeer uw eigendom of tenminste uw balkon met prikkeldraad af te bakenen.  Bedek de wegels in uw tuin en uw terras met een dun laagje vuile aarde en plaats hier en daar grote keien, plastiek zakken en al erlei vuilnis.  Schrijf duidelijk in zwarte letters het woord KFOR op het dak, de deuren en op de motorkap van uw wagen. Je mag ook een Franse vlag of een vlag van de NATO bevestigen aan de antenne.  In zijn bureel : verduister alle vensters, zet de thermostaat op maximum en verspreid een geur van insecticide van het type « BAYGON GROEN (1)».  Vraag aan de telefoonmaatschappij om tijdelijk uw telefoonlijn te storen, evenals aan uw INTERNET provider teneinde hem niet te laten schrikken van de eventuele kwaliteit  Vraag aan het postkantoor om zijn post ergens anders toe te laten komen zodat hij ze daar kan afhalen en vermijd in elk geval dat zijn post vroeger dan 8 dagen na verzending toekomt. Vraag ook om slechts één afhaling van de post per 2 weken te  Zorg er voor dat eventuele kranten die hij zou kunnen krijgen minstens ouder zijn dan  Indien mogelijk, zorg ervoor dat uw gemeente geen vuurwerk afsteekt in de komende weken of hou hem alvast uit de buurt, teneinde geen familie patroeljes op de been te laten brengen, waarbij hij per se naar wapens wil zoeken.  Met de hulp van een oude kist en een stuk buis kunt u reeds een « bak voor veiligheidsmaatregelen » in elkaar knutselen die u ofwel aan de voordeur plaatst ofwel in de hall van het appartementsgebouw. Kijk voor de afmetingen op het hier (1) Het moet vooral gaan om een geur van industriegassen en uitlaatgassen. A N N E X E II
RAADGEVINGEN

Na zijn terugkeer :
 SPREEK NOOIT HET WOORD «SERV» of «ALBANEES» uit in zijn bijzijn, zelfs niet om te
lachen. Maak nooit geen al usies op de termen KOA of KOS.  Verwittig hem wanneer je met de stofzuiger wil passeren zodat hij eerst zijn documenten kan omdraaien of opbergen. Wees niet beledigd als hij u gedurende de tijd dat u de opkuis doet, continue met een verdachte blik blijft aankijken.  Voeg ‘méthaan sulfonaat de dilhydro-ergotamine’ of ‘sodium hypochigrite’ in zijn drinkwater. Verminder geleidelijk de dosis totdat zijn huid weer de normale structuur  Probeer hem op maandag, donderdag en zaterdagavond pizza of hamburger te serveren. Maak nooit een opmerking over zijn eventueel overgewicht probleem.  Speel af en toe een DVD in het Russisch of Albanees zonder onderschriften. Feliciteer hem af en toe met zijn vooruitgang in de Franse taal of wanneer hij lacht bij een  Dien hem de goedkoopst mogelijk koffie op in een plastiek beker. Als hij om melk vraagt bekijk hem alsof het dondert in Keulen.  Was zijn kleren al emaal samen in één zak op de hoogste temperatuur. Wees niet  Ververs de lakens pas om de 2 weken, laat hem ze zelf halen.  Laat hem geen alcohol drinken voor 18.00 hr. Herinner hem bijtijds aan de “Two Can Rule” (hij mag per avond maximaal twee blikken bier drinken).  Zet tien minuten voor het slapen gaan even de HIFI keten op maximum en laat af en toe even het geluid van een laagvliegende helikopter door het huis horen.  Forceer hem nog niet om te slapen in de grote slaapkamer maar laat hem doen als hij op de deur van de berging zijn naam zet en met enkele persoonlijke spul en hier gaat slapen.  Laat hem absoluut geen nieuws of actualiteiten bekijken want de minste gebeurtenis kan bij hem een uitbarsting teweeg brengen waarbij hij zowel de Serven als de Albanezen de schuld zal geven. Mocht dit ondanks al uw pogingen toch gebeuren, stribbel dan absoluut niet tegen wanneer hij de familie naar buiten jaagt en de kinderen zo wil opstellen om de gevoelige plaatsen (Hij zal ze PrDSS noemen)te bewaken in de tuin: bvb het hondenhok, de kinderschommel, de garage, de tellers  Vertrouw hem een plastieken pistool toe. A N N E X E III
RAADGEVINGEN
TIJDENS UITSTAPPEN :
 Hij zijn identiteitskaart toont aan al wie hij tegenkomt. Maar hou hem wel tegen als hij er een gat in wil maken om er een koord aan vast te maken teneinde  Hij bij het vertrek uit het huis vergeefs op zoek gaat naar zijn helm, zijn kogelvrije vest en zijn wapen terwijl hij hierbij onbegrijpelijke dingen grommelt in verband met alarmstadia en te respecteren maatregelen. Mocht hij bij het terugkeren vergeten de loop van zijn plastieken pistool te steken in de “bak voor veiligheidsmaatregelen” die u eerder maakte, tik hem dan zacht maar vastberaden op de vingers.  Bij het binnenkomen plotseling « AS ISSE » gaat roepen. Maak discreet duidelijk aan de personen die nog rechtstaan dat ze kunnen gaan zitten.  Zeer luid begint te spreken en onnozele grappen over de aanwezigen vertelt in de veronderstelling dat ze hem toch niet verstaan.  Hij bij het vertrek met de wagen, u vraagt of u : het schrift hebt ingevuld, uw verbindingsmiddelen en “frak” mee hebt en de kaart van de AOR.  Hij, wanneer hij plaatsneemt als passagier vooraan bij iemand hij plotseling bij het vertrek luidkeels “ALIM TI FI!” gaat roepen. Hij wil gewoon hebben dat men  Hij u antwoordt met « YES MAM » of « I DID NOT UNDERSTAND NOTHING BUT I WILL EXECUTE, MAM », « KOALAS LOVE KFOR, EKOSSES ARE BAD GUIES » of nog « KFOR MS HQ MNTFN G4 » bij elke zin. Dit is normaal want het kontact met de autochtonen en de collega’s is diep doorgedrongen.  Hij absoluut de autobussen wil tellen en de nummerplaten wil opschrijven. Feliciteer hem als hij u s’avonds een duidelijk geschreven lijstje overhandigd. Feliciteer hem ook als het hem niet lukt. Feliciteer hem ook als hij er gewoon aan denkt om het te doen.  Hij u voorstelt om een blauw zwaailicht op de wagen te installeren. Hij wil u enkel tijd laten winnen bij het toekomen thuis zodat u geen veiligheidsmaatregelen moet toepassen en kunt ontsnappen aan de verdachte blikken van de buren bij het binnenrijden.
BLIJF VOORAL KALM EN HOU MOED, DE PERIODE VOOR RE-INTEGRATIE MAG NIET LANGER DAN TWEE
MAAND DUREN.

Source: http://www.webdiver.be/Non_diving/Docs/Kosovo%20Z2%20Bijlage%20B%20Laatste%20brief%20-%20COM%20KFOR%20letter%20to%20fam%85.pdf

Microsoft word - welcome programme fall semester_full academic year 2011-12.doc

International Office WELCOME PROGRAMME ACADEMIC YEAR Fall Semester / Full academic year students International Office Monday, 12th September Place Salón de Grados (Conference Hall) Julián Romea, 23 – Ground Floor 10:00 h. PRESENTATION OF CEU SAN PABLO UNIVERSITY PROF. LEOPOLDO ABAD ALCALÁ Director of International Programmes PRESENTATION OF INTE

Microsoft word - news39

New sletter by Aki Kalliatakis, Managing Consultant of Customer Resources Centre “So this is hell. I'd never have believed it. You remember we were told about the torture chambers? The fire and the brimstone? Old wives tales! There's no need for red-hot pokers. Hell is other people!” ( Jean-Paul Sartre, a horribly pessimistic French existentialist philosopher) A great friend of

Copyright © 2009-2018 Drugs Today