Bronchoscopie 0807

Bronchoscopie
Wat is een bronchoscopie?
Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts letterlijk in uw luchtwegen kijkt. Hij doet dit met een bronchoscoop, een kijkinstrument, waarmee via een dunne slang met een lens de luchtwegen worden onderzocht. Ook kunnen met behulp van dit kijkinstrument kleine stukjes weefsel uit uw luchtwegen worden weggenomen. Een bronchoscopie lijkt op het eerste gezicht een vervelende ingreep. Toch kan het met de huidige instrumenten en verdovingsmogelijkheden snel worden uitgevoerd, zonder dat u er al te veel last van ondervindt. De voorbereiding
• al ergisch bent voor geneesmiddelen of verdoving • pijnstil ers gebruikt zoals Aspirine, Brufen of Voltaren • een antistol ingsmiddel gebruikt, zoals Sintrommitis of Marcoumar. • wanneer u een hartklepafwijking of een hartklepprothese heeft, waarvoor de cardioloog u heeft geadviseerd bij ingrepen antibiotica te gebruiken Vanaf 4 uur voor het onderzoek mag u niet meer roken, eten of drinken. U mag wel uw medicijnen innemen met een beetje water. Verder is het verstandig op de dag van het onderzoek geen knel ende kleding te dragen. Één uur voor het onderzoek krijgt u een drankje wat speekselvorming tegengaat, hiervan krijgt u ook een droge mond. Indien u jonger bent dan 70 jaar krijgt u ook een rustgevend tabletje. Als u een gebitsprothese heeft, wordt deze voor het onderzoek uitgedaan. Daarna verdooft de longarts uw keel en luchtwegen enkele malen met verdovingsspray en verdovingsdruppels. Dit is nodig om de kokhalsreflex te onderdrukken. De verdovingsspray heeft een bittere smaak en maakt het slijmvlies van uw keel en luchtwegen gevoel oos. Tijdens de bronchoscopie wordt vaak extra verdovingsvloeistof in de luchtwegen gedruppeld. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken, die na een paar seconden weer verdwijnt. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
U zit in een stoel of ligt op een bed. De arts brengt via uw mond de bronchoscoop in uw luchtwegen. U kunt tijdens de bronchoscopie gewoon doorademen. Met een lampje aan het eind van de scoop kan de arts de binnenkant van de grote luchtpijp en zijn vertakkingen bekijken. Via dezelfde slang kan slijm worden weggezogen of met een borsteltje slijm worden opgeveegd. Soms wordt met een speciaal tangetje een klein stukje weefsel (een biopt) weggenomen voor microscopisch onderzoek. In sommige geval en wordt een spoeling van de luchtwegen uitgevoerd. Een kleine hoeveelheid vloeistof wordt dan via de bronchoscoop ingespoten en weer afgezogen. Dit vocht wordt onderzocht in het laboratorium. Het spoelen van de luchtwegen en het nemen van een biopt zijn pijnloos. Een bronchoscopie duurt meestal 10 tot 20 minuten. Na het onderzoek
Na de bronchoscopie blijft u nog even ter observatie op de funcie-afdeling. Als u opgenomen bent gaat u terug naar de verpleegafdeling. Voor de bronchoscopie heeft u een tabletje gekregen. Door dit medicijn, kunt u die dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Tref een regeling om u op te laten afhalen als het onderzoek poliklinisch gebeurt.Het is belangrijk dat u tot ± 1 uur na het onderzoek niet eet of drinkt. De verdoving in uw keel is dan nog niet uitgewerkt en u zou zich daardoor kunnen verslikken. Het kan zijn dat u na de bronchoscopie nog een tijdje een geïrriteerd gevoel in de keel houdt en wat moeilijker slikt. Ook kunt u na het onderzoek wat bloederig slijm ophoesten. Dit verdwijnt meestal binnen een dag. Als dit na deze dag niet over is, neemt u dan contact op met uw arts. Door de medicijnen kan uw ontlasting wat langer uitblijven dan gebruikelijk. Heeft u nog vragen?
Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie,
maar als aanvul ing daarop. Hierdoor kunt u al es nog eens rustig nalezen.
Heeft u nog vragen over het onderzoek,neem dan contact op met de
functieafdeling, telefoon: 040-2864833
Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.
www.st-anna.nl

Source: http://www.longarts.net/files/Bronchoscopie%200807.pdf

Microsoft word - curri para internet.doc

Nombre: Jesús Espinel Diez Estado civil: Casado Fecha de nacimiento: 8-8-1963 Nacionalidad: Española D.N.I.: 9.277.820 Estudios correspondientes a la Licenciatura de Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Examen de GRADO de Licenciado. Realizado el 21 de julio de 1988. Calificación: Examen de GRADO de Doctor: febrero de 1995. Facultad Autónoma de Ma

Oseltamivir resistance ecdc interim risk assessment

Interim ECDC Risk Assessment - January 27th 2008 Emergence of seasonal influenza viruses type A/H1N1 with oseltamivir resistance in some European Countries at the start of the 2007-8 influenza season 1. Summary Statement Ordinary seasonal influenza viruses with significant resistance to the antiviral oseltamivir (Tamiflu) have been detected within the earliest part of this winter

Copyright © 2009-2018 Drugs Today