Microsoft word - dopping.doc

MIRE JÓ EZ AZ ISMERTETŐ? Ez az ismertető a sportolóknak nyújt segítséget a Lovak Doppingellenes és Ellenőrzött Gyógykezelésére vonatkozó szabályok megértéséhez. A jogi szabályok technikai jellegűek és olyas valakit, aki nem jogi személy, eléggé összezavarhatnak. De egy sérthetetlen, jogilag megalapozott, a sportolók érdekeit is védő, szabályozó rendszer megalkotásához bizonyos mennyiségű jogi bonyolultság elkerülhetetlen volt. Tehát ez egy útmutató a sportolók részére – jogi zsargon és zavaros fogalmak nélkül – csak azon magyarázatokkal, melyeket valóban ismerniük kell. MIT TAKAR AZ ELNEVEZÉS ? A lovak dopping és gyógyszeres kezelésének ellenőrzésére vonatkozó szabályozó rendeletek új rendszerének neve: a „Lovak Doppingellenes és Ellenőrzött Gyógykezelésére vonatkozó szabályok”, angol rövidítése: „EADCM”. Tudjuk, hogy ez a név egy picit bonyolult és talán nehéz megjegyezni, de megpróbáltuk érthetővé tenni. A hosszú név a szabályozás tartalmának pontos magyarázatához volt szükséges, mivel tartalmazza mind a dopping ellenőrzésre, mind a gyógyszeres kezelések ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Az EADCM szabályozásban bármi, ami tilos a versenyeken, mindegy, hogy milyen a szer besorolása, „Tilos szernek” minősül. Azokat a szereket, melyeknek nincs helyük a lovassportban, „Tiltott szernek”, míg azokat az anyagokat, melyek általánosan használatosak a lovak gyógykezelésében, de tilosak a versenyeken, „Ellenőrzött gyógyszereknek” nevezzük. Könnyű módja a szerek két csoportra osztásának: „ a Tiltott szerek” a „vonal felett” vannak és doppingnak minősülnek, míg az „Ellenőrzött gyógyszerek” a „vonal alatt” vannak, mivel annak ellenére, hogy versenyeken tiltottak, általában használatosak. A pozitív doppingesetek többségénél egyre inkább megfigyelhető a Gyógyszeres hatóanyag jelenléte, szóval legyenek óvatosak. Az EADCM szabálykönyv első fejezete a Lovak Doppingellenes szabályzatát tartalmazza (angolul „EAD”), míg a második fejezet az Ellenőrzött gyógyszeres kezelés (angolul „ECM”) szabályozásáról szól. Értelmezzék úgy, mint egy két részből álló könyvet, melynek két része alkotja az EADCM szabálykönyvet. Röviden összefoglalva: 1. EADCM szabályzatok: a teljes szabályozó rendszer, beleértve a doppingot és a gyógyszeres kezelés 2. Tilos szerek: minden olyan szer, mely verseny alatt nem megengedett a lovak szervezetében. 3. Tiltott szerek: doppingszerek, vagy a „vonal felett” lévő szerek. 4. Ellenőrzött Gyógykezelő Anyagok: gyógyszerek vagy a „vonal alatt” lévő szerek. SPORTOLÓKÉNT MILYEN KÖTELEZETTSÉGEIM VANNAK ? Sportolóként köteles ismerni, megérteni és követni az EADCM szabályait, de nem kell jogi szakértőnek lenni ezen alapfokú ismeretek birtoklásához. Minden esetben a lovas, a fogathajtó vagy a tornász a Felelős Személy a lóért, ők lesznek felelősségre vonva egy esetleges EADCM szabálysértés miatt. Ez abban az esetben is így van, ha kölcsön lóval indult a versenyen. Ezért legyen óvatos, hogy kire bízza lovai gondozását, sőt mi több, hogy kire bízza állatorvosi kezelésüket. Kölcsönvett ló esetében még a verseny előtt bizonyosodjon meg róla, hogy kellőképp tisztában van a ló gyógyszeres kezelésének történetével. A szabályzat szerint, ha valaki, a segítői közül olyat tesz, ami az EADCM szabályok megsértéséhez vezet, az a személy is felelősségre lesz vonva, de a lovas is. Például, ha megbízik állatorvosában, aki szerint a lónak beadott szer a szabályok megszegése nélkül használható, majd később lovának dopping tesztje tiltott szerre pozitív lesz, úgy a lovas lesz az, aki szabályt szegett, akkor is, ha megbízott az állatorvosában. Hasonlóan, ha a lovász véletlenül valamelyik versenylónak egy másik, beteg lónak szánt gyógyszert ad, majd a ló tesztje később pozitív lesz, a lovas lesz az, aki szabályt sértett. MIT TAKAR A „SZIGORÚ FELELŐSSÉG” ELVE? Az EADCM szabályai szerint, a Felelős Személy szigorúan felelős azért, ha bármikor Tilos szert mutatnak ki a lovától vett mintában. Ez azt jelenti, hogy szabálysértés történik akkor is, ha a Felelős Személy szándékosan vagy akaratlanul, tudatosan vagy tudatlanul használt Tilos Szert, vagy gondatlan volt vagy csak hibázott. Ez esetben lényegtelen, hogy a Tilos Szernek volt e egyáltalán teljesítményfokozó hatása. Következésképp nagyon fontos, hogy a Felelős Személy ne csak azzal legyen tisztában, hogy mi a tilos, hanem azzal is, hogy mi vezethet nem szándékos szabálysértéshez. Annak ellenére, hogy a szigorú felelősség elve létezik, a Felelős Személynek mindig lehetősége lesz tisztáznia magát. Az adott eset körülményeit mindig figyelembe fogják venni a szankció meghatározásánál (felfüggesztés és/vagy pénzbüntetés). A szigorú felelősség elve szerint a ló pozitív tesztje, a ló/ lovas páros automatikus kizárását jelenti a versenyszámból, akkor is, ha bizonyítani tudja és mindenki egyetért abban, hogy nem a lovas volt a hibás. MI A LOVAK SZÁMÁRA TILOS SZEREK LISTÁJA? A legtöbb gyógyszer és drog tilos, ha egy verseny ideje alatt kimutatható egy lóban. Ez az elgondolás a FEI azon szemléletén alapul, mely szerint a lovaknak saját érdemeik szerint kell versenyezni, minden egyéb, drogok használatával szerzett tisztességtelen előny nélkül. Ezért a „Lista” megnevezi a versenyeken nem engedélyezett szereket és jelzi, hogy ezek közül a szerek közül melyik kezelendő mint Tiltott szer és melyik mint Ellenőrzött Gyógyszerhatóanyag. Azt érdemes tudni, hogy bármely szer, amelynek azonos biológiai vagy kémiai hatása van, mint egy Tiltott Szernek, hasonlóképpen tilos, mintha már a listán lenne, akkor is, ha még nincs megnevezve. Ez meggátolja a sportolókat olyan szerek használatában, melyek gyógyszerészeti cégek által lettek előállítva és gyakorlatilag megegyeznek a Tilos Szerekkel, de összetételükben 1 vagy 2 atomot kicseréltek, hogy elkerüljék az EADCM szabályok megsértését. Nem lenne igazságos az ilyen átalakított szereket figyelmen kívül hagyni, mert ez csalásra buzdítana és igazságtalan lenne a sportolók túlnyomó többségével szemben, akik tisztességesen versenyeznek. Új szerek bármikor a Listához adhatóak, de használatuk nem vezet EADCM szabálysértéshez, míg legalább 90 napja nincsenek a listán. A FEI ÁLTAL KIADOTT TILOS SZEREK LISTÁJA KÜLÖNBÖZIK ATTÓL, MINT AMIHEZ NEMZETI VERSENYEKEN TARTANOM KELL MAGAMAT? Az új EADCM szabályok bevezetésével végső soron azonos lista fog vonatkozni a nemzetközi és a nemzeti versenyekre is. (Néhány Nemzeti Szövetség köteles elfogadni a FEI Listáját 2011 januárjától, míg mások 2012 januárjától vezetik be. Kérjük, hogy bővebb felvilágosításért forduljon saját Nemzeti Szövetségéhez). Reméljük, hogy a szabályok bevezetésével javítani tudunk a versenyzés tisztaságán és könnyebbé tudjuk tenni a versenyzést a lovasok számára. MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA EGY ELLENŐRZÖTT GYÓGYSZERT SZERETNÉK LOVAMNAK ADNI, DE VERSENYEZNI IS SZERETNÉK VELE ? Ha a lovának gyógyszeres kezelésre van szüksége, de hamarosan versenyre vinné, a lehetőségeket a kezelő vagy csapat állatorvosával kell megbeszélnie. Különböző szerek esetében eltérő időt vesz igénybe, hogy lova szervezetéből kiürüljenek. Ha többféle gyógyszert egy időben használnak, a szerek észlelési időszaka gyakran lesz kiszámíthatatlan és hosszabb. A szabálysértéseket elkerülendő, lovának a verseny ideje alatt „tisztának” kell lennie. Ha lova a szállítás során vagy időben közel egy versenyhez kezelve volt, vagy csak kétségei vannak afelől, hogy egy gyógyszer még mindig jelen lehet lova szervezetében, ezt rögtön a versenyre való érkezés után jelentenie kell a hivatalos állatorvosnak és versenyzési engedélyt kell kérni azzal a megoldással, hogy az állatorvosa kitölti és aláírja a megfelelő „Lovak Gyógyászati Célú Mentesség” „ETUE” dokumentumot. Ne várja el, hogy ha benyújt egy „ETUE” kérvényt, az automatikusan el is lesz fogadva. Ha a lovának a verseny ideje alatt állatorvosi segítségre vagy kezelésre van szüksége, a kezelő állatorvosnak még a gyógyszer beadása előtt engedélyt és jóváhagyást kell kérnie a verseny hivatalos állatorvosától. A megfelelően kitöltött „ETUE”-t ezután el kell küldeni a FEI-nek. Azt fontos tudni, hogy az „ETUE” csak az Ellenőrzött gyógyszerek esetében használható, Tiltott szerekhez nem. MIT TAKAR A „VÁLASZTHATÓ TESZTELÉS” ELNEVEZÉS? A választható tesztelés egy olyan rendszert biztosít, melyben a kezelő állatorvos felkérheti az egyik FEI labort, hogy tesztelje a versenyló vizeletét bizonyos Tilos szerekre. A szert/szereket, melyeket a lónak adtak és tesztelni szeretnének, be kell azonosítani a labor számára. A választható tesztelés segítséget nyújt annak megállapításában, hogy egy adott Tilos szer a ló kezelését követően meddig mutatható ki az állat szervezetében. Azt mindenkinek tudni kell, hogy a választható tesztelés csak vizelet vizsgálatára alkalmas, vérre nem és saját költségre történik. Mindazonáltal tudni kell, hogy néhány Tilos szer nem mutatható ki a vizelet vizsgálatakor, viszont megtalálható a vérmintában és ezért pozitív tesztet eredményez annak ellenére, hogy a választható teszt eredményében nem volt jelen. Továbbá, a választható teszt eredményei nem hivatalosak, ezek az eredmények csak felvilágosításként szolgálnak. A szolgáltatás igénybe vétele előtt gondosan olvassa el az utasításokat és kérje meg állatorvosát, hogy a FEI weboldalán található jelentkezési lapot töltse ki. VANNAK OLYAN SZEREK MELYEK HASZNÁLATA VERSENYEN ENGEDÉLYEZETT? Megengedett szerekről nincs lista, csak olyanokról, amelyek tilosak. A FEI mindig engedélyezte versenyek alatt olyan szerek használatát, melyek esetleges kimutatása sem sért szabályt. Ugyanakkor vannak szakáganként eltérő szabályok, ezért kérjük, legyen tudatában minden, az adott szakág által megadott speciális szabálynak. Ne feledje el, hogy versenyeken injekciókat nem lehet az „ETUE” 3. nyomtatványa nélkül beadni. Ezt a nyomtatványt a kezelő állatorvosnak kell kitölteni és jóváhagyni, majd a versenyen jelenlévő hivatalos állatorvosnak ellenjegyeznie. Ha az engedélyt az ETUE 3. nyomtatvány mellett az injekció használatára megkapta, a beadás megkívánhatja az állatorvosi küldött vagy a küldött megbízottjának felügyeletét. A kezelő/csapat állatorvosnak a küldöttel meg kell beszélnie, hogy a felügyelet szükséges-e. Segítségül néhány általános és konkrét példa, hogy mi nem tilos verseny alatt: 1. Antibiotikumok, figyelem! mind, kivéve procain penicillin G 2. Antiprotozoals. Konkrét márkanevek, melyeket magába foglal Marquis és Navigator. 3. Antiulcer gyógyszerek. Jellegzetes, szokásos elnevezésűek: Omeprazole, Rantidine, cimetidin és 4. Rovarriasztók. 5. Féreghajtók. Kivéve Levamisole és Tetramisole. 6. Folyadékpótlás intravénásan, minimum 10 liter. Folyadékot nem szabad beadni lovastusában versenyző lovaknak a terepverseny startját megelőző reggel vagy délután. 7. B vitaminok, aminosavak és elektrolitok. Ezen szerek szájon át történő bejuttatása mindig megengedett volt. Ugyanakkor bizonyos esetekben az állatorvos jobban szereti ezeket intravénásan vagy izomba beadni. Ha az állatorvos injekció formájában kívánja ezeket a szereket beadni, a fentebb leírt eljárást kell követni. 8. Altrenogest (Regumate). Ez a szer csak kancáknak megengedett, ha előtte az ETUE 2. nyomtatvány kitöltve be lett nyújtva. Figyeljen arra, hogy ezek a gyógyszerek heréltek és mének esetében Tiltott szernek számítanak. 9. Minden olyan helyi sérülést ellátó kenőcs, mely nem tartalmaz corticosteoridot, helyi érzéstelenítőt vagy irritációt okozó anyagot (mint capsaicin) vagy egyéb Tilos szert. 10. Megelőző vagy erősítő terápiák ízületekre. Ezen termékek többsége szájon át beadható formában kapható ( chondroitin, glucosamine stb. ) és szájon át történő beadásuk mindig megengedett volt. Bizonyos esetekben az állatorvos ezeket a terápiás szereket inkább intravénásan vagy izomba adja be. Konkrét példák ilyen gyógyszerekre, intravénásan Legend vagy Hyonate, izomba pedig Adequan vagy Pentosan polysulfate. Figyelem! Ezen szerek közvetlenül az ízületbe való beadását a FEI szabályok tiltják. MIKOR VETHETIK TESZTELÉS ALÁ A LOVAMAT? A lovak bármikor tesztelhetőek 1 órával az első állatorvosi vizsgálat megkezdése előtt és fél órával a verseny végső eredményének bejelentése után. Ez Olimpiák és Paralimpiák esetében az egyedi kiírás miatt módosítható. Mivel a versenyen kívüli tesztelés még nem bevezetett, vannak esetek, melyekben megalapozott indokkal tesztelés alá vethetik a lovakat. MIÉRT LETT LOVAM MINTAVÉTELRE KIVÁLASZTVA? A nyertes lovakat rutinszerűen tesztelik, míg a többi lovat találomra, véletlenszerűen választják ki. Kiválasztásra kerülhet egy ló akkor is, ha a versenybíróság a ló teljesítményét nyugtalanítónak találja. Ha lovát tesztelésre kiválasztották, akkor a steward vagy a tesztelést végző hivatalos személy értesíteni fogja, ez rendszerint a versenypálya elhagyásakor történik. A tesztet végző személy előírásait szigorúan be kell tartani. A lovat ezután elkísérik abba a boxba, ahol a mintát leveszik, a hivatalos személy a minta levétel végéig ott is marad. A procedúra ideje alatt a lovasnak, a lovásznak vagy egy kijelölt személynek ugyancsak jelen kell lennie. Kiskorú sportoló esetében, 18. évet betöltött képviselőnek is jelen kell lennie. MILYEN JOGAIM VANNAK A MINTA VÉTELE ALATT? Megfigyelheti a folyamatot, és ha indokolt, panasszal vagy kifogással élhet. Az eljárás végén a tesztelést végző állatorvos egy általa kitöltött nyomtatványt ad át, melyet a lovasnak vagy az általa megjelölt képviselőnek alá kell írni. Ha bármilyen panasza vagy kifogása volt, azt erre a nyomtatványra fel kell jegyezni, a nyomtatványról másolatot kap. Ha később lova mintája Tilos szerre pozitív lenne, ez a nyomtatvány rajta az esetleges panaszokkal, döntő fontosságú lehet. Sok sportoló a mintavétel alatti részvételre lovászát vagy más valakit kér fel. Kérjük figyelembe venni, hogy ez a mintavétel fontos része a Doppingellenes és Ellenőrzött gyógyszerezés programnak. Tudatában kell lenniük, hogy később a procedúra során a szabályok betartásáról csak az a személy tud tanúskodni, aki a mintavételnél jelen volt. Tehát ha a lovászt vagy egyéb képviselőt küldi magad helyett, és lova tesztje Tilos szerre pozitív lesz, a későbbi magyarázatban teljesen a lovászára kell támaszkodnia. Sportolóként a mintavételben való közreműködés is egyike kötelességeinek és egy pozitív eredménynek súlyos következményei lehetnek. Ezért ösztönözzük arra, hogy ha lehetséges, mindenképp legyen jelen a mintavételkor. MILYEN TIPUSÚ MINTÁKAT VESZNEK A LOVAKTÓL? Általában vizelet és vérmintát vesznek egy FEI hivatalos személy közvetlen felügyelete alatt. A mintát vevő állatorvos 1 órát ad a lónak, hogy vizeljen, ha nem tudnak vizeletmintát venni, akkor csak vérmintát vesznek. Minden mintát két részre osztanak, A és B Mintára. Néha mintát vesznek olyan dolgokból is, mint fásli, sörény vagy egy törlőkendő. A mintákat óvatosan összeszedik, felcímkézik és becsomagolják, majd a lovassal vagy megbízottjával aláíratják, hogy a procedúrát végignézte és nincs semmiféle panasza a lefolyásával kapcsolatban. Ha bármi panasz vagy aggodalom felmerül, azt fel kell jegyezni erre a nyomtatványra és kérni kell belőle egy másolatot. A mintákat ezután lezárják és a csomagot egy egyedi számmal ellátva egy FEI laborba küldik. A későbbiekben az eredmények véglegesítése után ezzel a számmal azonosítják, hogy melyik minta, melyik lótól származik. MI TÖRTÉNIK A LOVAM MINTÁIVAL, HA TILOS SZERRE NEGATÍVAK LETTEK? Ha a minta negatív, akkor a labor szokásos eljárása szerint 3 hónapon belül meg lesz semmisítve. Ha a minta az Olimpia „OG” vagy a Világjátékok „WEG” ideje alatt lett levéve, akkor 8 évig meg kell őrizni. Ha az Olimpiai – vagy Világjátékok mintái a versenyek után vannak tesztelve, akkor a Felelős Személy csak akkor vonható felelősségre, ha a pozitív tesztben kimutatott Tilos szer már akkor is tilos volt mikor a mintát levették. Ezen minták tárolásának fontos oka az Olimpiai – és Világjátékok fedhetetlenségének fenntartása. Ha a FEI később információt kap, hogy egy sportoló szabályt szegett, abban az esetben vissza kell tudnia keresni és tesztelni az esethez kapcsolódó mintát, hogy megállapíthassa a kapott információ pontosságát. Ez megvédi a legmagasabb szintű lovas versenyeinket és biztosítja, hogy Ön – a sportoló, aki Tilos szerek használata nélkül versenyez – igazságos és egyenlő versenyfeltételekkel versenyezhessen. MI TÖRTÉNIK, HA LOVAM TESZTJE TILOS SZERRE POZITÍV LETT? Ha lova tesztje egy Tilos szerre pozitív lett, a FEI névtelenül megkapja a mintát a FEI laborból és vizsgálatot folytat, hogy megbizonyosodjon a pozitív teszt pontosságáról. A FEI megvizsgálja, hogy az adott versenyen töltöttek-e ki nyomtatványt esetleges gyógyszeres kezelésről és vizsgálatot, hogy az állategészségügyi szabályokat valamint a laboratóriumi eljárásokat szabályszerűen követték- e. Ha a FEI felfedezi, hogy valamit nem helyesen csináltak, akkor kivizsgálják, hogy az a bizonyos hiba okozta- e a pozitív eredményt. Ha nem, és a minta különben is pozitív lett volna, a FEI továbbra is eljárhat az ügyben. FEL LESZEK - E IDEIGLENESEN FÜGGESZTVE? Automatikusan fel lesz függesztve, ha a teszt Tilos szerre pozitív, vagy ha a pozitív teszt egy az Olimpián vagy a Világjátékokon vett mintából Ellenőrzött gyógyszer miatt lett pozitív. Ez az ideiglenes felfüggesztés automatikus, nem a FEI döntése alapján történik, tehát minden sportolót ugyanúgy kezelnek. Azonnal informálva lesz, hogy joga van egy előzetes meghallgatáshoz, ahol érvelhet az ideiglenes felfüggesztés feloldásának érdekében. Ez a meghallgatás a FEI Bíróság egy tagja előtt történik, döntésükről hamar értesítést küldenek. Ha az ideiglenes felfüggesztést nem oldják fel és a későbbiekben új bizonyítékokat gyűjt, melyekről úgy érzi, hogy indokolnák a felfüggesztés feloldását, akkor a FEI Jogi Osztályától kérhet egy második meghallgatást, ahol az új bizonyítékokat előadhatja. Az ideiglenes felfüggesztés időtartama jóváírásra kerül a Végleges meghallgatás után elrendelt végleges felfüggesztéssel szemben. TUDOM, HOGY IDEIGLENES FELFÜGGESZTÉSEM ALATT NEM VERSENYEZHETEK, DE TUDOK - E EDZŐSKÖDNI? Nem, ha ideiglenesen fel van függesztve (és ez vonatkozik a végleges felfüggesztésre is) semmilyen a lovassporthoz kapcsolódó hivatalos tevékenységben nem vehet részt, legyen az nemzeti vagy nemzetközi szintű, kivéve a doppingellenes képzéseket. Ideiglenes felfüggesztése alatt jelenléte egy versenyen nem tilos, mivel a tiltás a végleges felfüggesztésre vonatkozik. MIT JELENT AZ „ADMINISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS” ESETE? Ha egy ló mintája, melyet nem Olimpián vagy Világjátékokon vettek, pozitív lesz Ellenőrzött gyógy- készítményre és mind a lónak, mind lovasának ez az első szabálysértése, akkor felajánlják a lovas részére az Adminisztrációs eljárás lehetőségének kihasználását. Ez azt jelenti, hogy a lovas elfogadja az 1500 CHF büntetést és 1000 CHF költség megfizetését és ezzel egy időben lemond a FEI Bíróság ülését megelőző Végleges meghallgatáshoz való jogáról. Lovas és lova is ki lesz zárva abból a versenyből, ahol a mintát vették, mely kizárás magába foglalja a pénznyeremények és medálok elvesztését is, de nem kell egyéb büntetőidőszakkal (pl. felfüggesztés) számolnia. Figyelem, az Adminisztrációs eljárás csak az első kisebb vétkek esetén kerül felajánlásra. Az eljárás elfogadására nincs kötelezve és mindig ragaszkodhat esete FEI Bíróság általi meghallgatásához. Ha nem ezt az eljárást választja, úgy említést tesznek a FEI Bíróságnak, mely az EADCM szabályzat által előírt szankciót / büntetést ki fogja választani (ez jelenthet felfüggesztést és/vagy pénzbüntetést). MIT JELENT A B MINTA VIZSGÁLATA? A „B minta” vizsgálata a lóból levett (vér és vizelet) minta másik részének laboratóriumi tesztje. Ezt azért csinálják, hogy meggyőződjenek arról, hogy az A mintában kimutatott Tilos Szer vitathatatlanul jelen van. Ha a B minta negatív, az esetet ejtik és semmilyen szankciót nem tesznek. Az új EADCM szabályzat szerint a Felelős Személy kérheti, hogy a B tesztet egy másik FEI laborban csinálják, ne ott, ahol az A tesztet. Ez egy újdonság a szabályzatban, eleget téve sportolóink kérelmének és aggályainak. A FEI a másik labort a földrajzi közelséget alapul véve választja ki a FEI által elfogadott laboratóriumok közül. A Felelős Személy, vagy egy általa küldött képviselő jelen lehet a B minta elemzésénél. Tudnia kell, hogy ha a FEI Bírósága úgy találja, hogy megsértette az EADCM szabályzatát, akkor a B minta elemzésének költségét Önnek kell megfizetnie. MI TÖRTÉNIK, HA MIND AZ A, MIND A B MINTA POZITÍV LETT? Ha a B minta eredménye megerősíti az A mintát, akkor a Felelős Személy lehetőséget kap, hogy magyarázatát az üggyel kapcsolatban elmondja, tanúkat és szakértői véleményt állítson saját védelmében. Lehetőséget kap a FEI Bíróság előtt történő Végső meghallgatásra is (telefonon vagy személyesen). Ha a Felelős Személy nem él a Végső meghallgatás lehetőségével, akkor egyszerűen beadhatja a FEI Bíróságnak az összes, az üggyel kapcsolatos dokumentumot a döntés meghozatalához. A FEI-nek is lehetősége van dokumentumokat előterjeszteni, tanúkat és egyéb bizonyítékokat állítani az ügy büntetőeljárásának érdekében. SPORTOLÓKÉNT FŐLEG OLYAN ESETEKRŐL HALLUNK, MELYEK POZITÍV A VAGY B TESZT MIATT VANNAK: VANNAK EGYÉB OLYAN EADCM SZABÁLYSÉRTÉSEK, MELYEK A FEI BÍRÓSÁG ELÉ KERÜLTEK? Igen. Míg az esetek többsége dopping-ellenes és ellenőrzött szerek miatti minták laboratóriumi vizsgálataiból adódnak, vannak olyan egyéb tiltott tevékenységek, melyek akár szabálysértéshez is vezethetnek. Ilyen további esetleges jogsértések lehetnek: 1. Tilos Szerek használata vagy megkísérelt használata. Ez azt jelenti, hogy ha rajtakapják, hogy valami tiltottat használ vagy megpróbál használni, akár ügy is lehet belőle Ön ellen, még akkor is, ha a ló mintáját nem tesztelték, vagy Tilos Szerre negatív lett. 2. A mintavétel megtagadása az értesítés után, vagy a minta begyűjtésének bármiféle kijátszása. Ha elutasítja, hogy lovától az értesítés után mintát vegyenek, nem jelenik meg lovával a mintavételen vagy elbújik a mintát levevő képviselő elől, az is vezethet szabálysértéshez. 3. Hamisítás / csalás. Ha úgy csal lova mintájával, hogy például megpróbálja kicserélni egy másik ló mintájával, vagy megakadályozza a tiszta begyűjtést, ebben az esetben is megsérti a szabályokat. 4. Birtoklás. Ha egy versenyen Tiltott Szer van a birtokában, az is vezethet szabálysértéshez. Nem sért szabályt Ellenőrzött gyógyszerek birtoklása esetén. 5. Bármiféle támogatás, bátorítás, segédkezés vagy egyéb bűnrészesség az EADCM szabályok megsértésében, maga után vonhatja egy esetleges eljárás megindítását. MI A FEI BÍRÓSÁG? A FEI Bíróság 7 önkéntes jogászból áll, akik közgyűlés által lettek megválasztva, hogy ezt a fontos döntéshozó szerepet betöltsék. (Tagjai jelenleg Argentínából, Belgiumból, Franciaországból, Németországból, Írországból, Izraelből és Norvégiából származnak.) A FEI Bíróság figyelembe veszi a bemutatott bizonyítékokat azokban az esetekben, melyekben az EADCM szabályokat megszegték (és persze más esetekben is) és meghozza a döntést az ügyben. Általában a Dopping-ellenes szabályok „EAD” megszegése esetén (ezek vannak a vonal „felett”) a meghallgatás és a döntés is 3 bírósági taggal történik, míg az Ellenőrzött gyógyszerekkel kapcsolatos szabálysértések „ECM” ( ezek vannak a vonal „alatt”) esetén egy tag dönt. LESZ E SZÜKSÉGEM ÜGYVÉDRE A FEI BÍRÓSÁG ELŐTT? Nem követelmény, hogy ügyvédje legyen, mikor esetét a FEI Bíróság meghallgatja. Mindamellett, konzultáljon tanácsadójával, hogy megbeszéljék, mi a legjobb, amit tehet. A jogi képviselő általában nagyon hasznos ebben a folyamatban. MIT JELENT, A VÉGSŐ MEGHALLGATÁS? Ha Végső Meghallgatást kér a FEI Bíróságtól, lehetősége lesz az egész esetet előadni (személyesen vagy telefonon keresztül), közvetlenül a bíróság azon tagjainak, akik az ügyre ki lettek választva. A FEI Jogi Osztálya a saját perspektívájából fogja az esetet bemutatni. A Záró Meghallgatások helyszíne attól függ, hogy a meghallgatást a FEI Székházában egy konferenciaterembe vagy valahol egy tárgyalóterembe kérték e. A meghallgatás elnökségére kijelölt bírósági tag kezeli mindkét oldal bizonyítékait és biztosítja a gördülékeny és tisztességes eljárást. MILYEN JOGAIM VANNAK EGY VÉGSŐ MEGHALLGATÁSON? Egy Végső Meghallgatások joga van: (1) egy tisztességes és pártatlan Hallgató Bizottsághoz (2) képviseltetve lenni egy választott tanácsadóval (saját költségére) (3) úgy reagálni a szabálysértésre, ahogy kíván (4) bizonyítékait előadni, úgy ahogy szeretné, ideértve telefonon kikérdezni a tanúkat stb. (5) hogy tolmácsa legyen, ha az angol nyelvismerete nem megfelelő. MILYEN LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI VANNAK EGY EADCM SZABÁLYSÉRTÉSNEK? Az EADCM szabálysértéseinek következményei 4 szintre vannak lebontva. 1) Eltiltás / Kizárás: a ló és lovas párosa automatikusan ki lesz zárva az érintett versenyből, eredményeit elveszik, medáljait, díjait, pénznyereményét vissza kell adnia a Szervező Bizottságnak. Továbbá a FEI Bíróság belátása szerint kizárhatja a Felelős Személyt és/vagy a lovat egyéb olyan versenyszámokból, ahol az adott versenyen külön – külön indultak (ha a lovas vagy a ló indult más lóval vagy lovassal is), vagy a mintavétel versenyét követő versenyekről is. Ez a megítélés szerinti eltiltás a FEI Bíróság által lesz meghatározva az eset folyamán előadott tények, bizonyítékok alapján. 2) Jogosulatlanság: Tiltott Szer használata miatt a jogosulatlansági időszak (ismertebb nevén, felfüggesztés) 2 évnél kezdődik. Ez megegyezik a WADA – Világ Dopping Ellenes Ügynökség sportolók számára előírt szabályával. Ez változtatás a korábbi FEI szabályokhoz képest, melyek a megfelelő szankciót max. 2 évben írták elő. Ez a két éves felfüggesztés abban az esetben csökkenthető, ha a Felelős Személy bizonyítani tudja, hogy nem vétkes vagy nem vétett jelentős hibát vagy mutatott hanyagságot. Ellenőrzött Gyógyszerek esetében a jogosulatlansági időszak a Felelős Személy magyarázatán alapulva 2 évig tarthat. 3) Pénzbüntetés: Tiltott Szerek használata esetén a pénzbüntetés 15.000 CHF, kivéve, ha a méltányosság másképp nem diktálja. Ellenőrzött gyógyszerek használata esetén a bíróság 15.000 CHF-ig szabható ki. 4) Egyéb költségek: A FEI Bírósága kötelezheti a Felelős Személyt arra, hogy az ügy jogi költségeinek HA SZABÁLYSÉRTÉS MIATT LOVAMMAL EGYÜTT KIZÁRNAK, VAN E ANNAK BÁRMIFÉLE KÖVETKEZMÉNYE CSAPATTÁRSAIMRA NÉZVE, HA CSAPATVERSENYBEN INDULTAM? Igen. Ha kizárásra kerül olyan versenyen, ahol csapatszámban is indult, akkor az elvett eredményeket a következő legjobb eredménnyel helyettesítik. Ha kizárás miatt egy csapatnak nem marad elég tagja, úgy a csapatot a rangsorolásból törlik. Ellenkező esetben csapatnak viselni kell az alacsonyabb rangsorolás következményét. Tudni kell, hogy kizárás miatt bekövetkező esetleges lejjebb rangsorolás esetén a csapattagoknak lehetséges, hogy medáljaikat, pénznyereményüket vissza kell adniuk. HA NEM VAGYOK ELÉGEDETT A FEI BÍRÓSÁG DÖNTÉSÉVEL, AKKOR VAN - E JOGOM FELLEBBEZNI? Igen. A FEI Bíróság döntése ellen a Sport Választott-bíróságánál (Lausanne-ban) lehet fellebbezni a határozat kibocsátása utáni 30 napon belül. MI A SPORT VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG „CAS”? A Sport Választott-bíróság egy minden sportszervezettől független intézmény, mely ezáltal olyan szolgáltatást biztosít, mely elősegíti a sporttal kapcsolatos jogi vitákban az egyezségre jutást, egyeztető eljárással vagy közvetítéssel, olyan eljárási szabályok használatával, melyek a sport világának sajátos szükségleteihez lettek igazítva. A „CAS” 1984-ben lett alapítva, és a Nemzetközi Sport Választott-bírósági Tanács (ICAS) alá tartozik, mind pénzügyi, mind igazgatási téren. A Választott-bíróság 87 országból, majdnem 300, döntőbíráskodási szaktudásuk és sportjogi ismeretük alapján kiválasztott döntőbíróból áll. Minden évben kb. 200 esetet vesznek nyilvántartásba. MIT JELENT A LOVAS KÖZÖSSÉG TISZTASÁGÁNAK EGYSÉGE ? A Lovas Közösség Sértetlenségének Egysége „ECIU” a közelmúltban lett létrehozva, válaszul a Közös Bizottság ajánlásaira, azért, hogy védjen Önt– a Sportolót. Ki fog vizsgálni minden állítást, mely az EADCM szabályzat elleni sértést jelent és jelentést tesz róla a FEI Jogi Osztályának. Ha bizonyíték van akármilyen szabálysértésre vagy komoly aggály merülne fel doppinggal vagy gyógyszerezéssel kapcsolatban, akkor lehetőség lesz név nélkül jelenteni ezeket az ECIU-nak kivizsgálásra. Ez az új szervezet igényes lesz arra, hogy közös erőfeszítéseinkkel biztosítsuk a Tiszta Sportot. FIGYELMEZTETÉSEK • Kérjük, tartsa szem előtt, hogy esetenként a tápok Tilos Szerekkel szennyeződhetnek. A sportlovaknak készített tápoknak elvileg Tilos Szerre mentesnek kell lenni. Kerülje kiskereskedelmi egységekből olyan tápok vásárlását, melyeken nincsen részletes leírás, vagy ne vásároljon olyan kereskedőktől, akiket nem ismer. Bizonyított, hogy egyes gyógyszerek a ló vizeletébe kiválasztódnak és kimutathatóak lesznek, ha a ló maga alól az almot megeszi (főleg szalma esetében). Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy lova alatt az alom tiszta és, hogy más ló nem szennyezhette be. Ha egy ló gyógyszereket kap, bizonyosodjon meg róla, hogy a beadott gyógyszerek nem terjednek szét a szomszédos boxban álló sportlovakra. Isoxsuprine (ez a szer általában patahenger betegségeknél és laminitis-nél használatos) jó példa a köztudottan szennyező szerekre. Sportlovat sose tegyen kezelt ló után a boxba, mielőtt a boxot alaposan ki nem takarították. Ne adjon enni lovának olyan vödörből, melyből előtte beteg lónak gyógyszert adtak. Vezessen naplót saját és kölcsön lovai gyógyszeres kezeléséről. Kérje meg állatorvosát vagy lovászát, hogy mindig írja fel, hogy mit kapott a ló, mikor kapta, a gyógyszer adagját, a beadás módját (pl. intravénásan) valamint a kezelést végző állatorvos nevét és szakképesítését is. TÁJÉKOZTATJUK, HOGY EZ AZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A SPORTOLÓK INFORMÁLÁSÁRA LETT KIADVA .DE NEM CÉLJA, HOGY JOGI VAGY ÁLLATORVOSI TANÁCSOT ADJON, HA EGY VERSENYEN EADCM SZABÁLYSÉRTÉST HOZNAK FEL A LOVAS ELLEN. ILYEN ESETBEN A LEGJOBB, HA A LOVAS A KÉPVISELŐJÉVEL EGYÜTT TALÁLJA MEG ESETÉRE VONATKOZÓLAG A LEGJOBB MEGOLDÁST. TOVÁBBÁ AZ ITT LEÍRT INFORMÁCIÓ BÁRMIKOR VÁLTOZHAT, KÖZTE ÉS AZ EADCM SZABÁLYOK, VAGY EGYÉB MÁS FEI SZABÁLY, VAGY ELŐÍRÁS KÖZÖTTI ELTÉRÉS ESETÉN AZOK AZ ELŐÍRÁSOK ÉRVÉNYESÜLNEK EZEN INFORMÁCIÓVAL SZEMBEN.

Source: http://www.eventing.hu/downloads/Dopping.pdf

Microsoft word - active travel - annapurna ghorepani trek_2013_final.doc

ITINERARY Day 1 – Kathmandu (1360m) You will be greeted at Kathmandu airport and beautiful part of the walk, as your trail crosses over transferred to your well located hotel. After checking streams and passes small waterfalls under the into your room there will be some free time before canopy of the forest. There are a few teahouses at your trek leader gives a detailed briefin

Wt lith grs bulk

JET-LUBE, INC. Product Name: WHITE LITHIUM GREASE Manufacturer/Supplier: JET-LUBE, INC. Chemical Family: Petroleum based lubricating grease Address: 4849 Homestead Rd., Ste. #200 Use: Equipment lubrication. Houston, TX, 77028 USA Phone: 713-674-7617 Qualifications: NSF H-2 Registered Emergency Phone: 713-674-7617 Fax: 713-678-4604 Chemtrec 24 hours (USA): 800-424-93

Copyright © 2009-2018 Drugs Today