Belevenissen uit de groep: groep _______

Regel van de maand
Onder de button zijn al erlei verwijzingen gemaakt naar sites die interessant zijn voor aandacht aan de regel: “Met schelden slaan kinderen en volwassenen. Als u zelf sites hebt die de moeite waard zijn voor een basisschool, knoppen”. De maand december is de maand dan kunt u dit doorgeven aan Jolanda Evers of van gezel igheid en vrede. Het is echter ook Chris Aben. Daarnaast zijn we begonnen om af en toe filmpjes te maken en beschrijven we op menigeen wat snel er geïrriteerd is. In onze de openingspagina dagelijkse bijzonderheden. moderne tijd is het heel gemakkelijk je gal te spuwen via hyves, msn, face book, sms en ga Aanmelden nieuwe leerlingen
zo maar door. We besteden deze maand in de Binnenkort krijgen al e ouders / verzorgers van klas expliciet aandacht aan het ‘digitale de kinderen die in het schooljaar 2012-2013 schelden, schoppen en slaan’. We hopen dat u gemeente. Daarin wordt aangegeven dat die kinderen op maandag 30 januari aangemeld kunnen worden op school (Zie de advertentie Nieuwe leerlingen
op de site.) U hoeft natuurlijk niet te wachten In december en januari komen de volgende tot die datum. Heeft u belangstel ing voor De kinderen bij ons op school: Lisa Hersevoort Rietslenke of kent u iemand in uw omgeving (gr. 7), Kacper Wierzinski (gr. 2) Kinga waarvoor aanmelding van toepassing is, dan Wierzinski, Mick Kurvink, Noud van Aartsen, persoonlijke gesprek en een rondleiding. Als u al weet dat u uw kind bij ons op school wilt dat ze een plezierige, leerzame en fijne tijd op aanmelden, dan kunt u een inschrijfformulier “informatie” kunt u het vinden. Ook kunt u Andere groep
Vanaf januari 2012 gaan, vanwege de grootte van beide groepen één Ari Aloojian, Bram Gevonden voorwerpen
Reefman, Nathan Staman, Levi Poortman en Arnau Rosenkamp naar groep 1 / 2 van juf
gevonden voorwerpen weer uitgestald op het Tonny en juf Dianne. Conner Plomp, Thijs podium boven. Al es wat daarna blijft liggen, Reefman, Noa-Al egra Goudbeek, Silke Smits, wordt naar het Leger Des Heils gebracht. Mart Averesch en Job Wijnen gaan naar groep
1 / 2 van juf Marian en juf Clarisca.
Luizencontrole
De luizencontrole is op maandag 9 januari. Veranderingen site
Misschien hebt u al gezien dat de button geen gel in hun haren doen en dat de haren “contact” gewijzigd is in “contact en links”.
Tel: 0548-612045E-mail: [email protected] Herinnering ouderbijdrage Oudervereniging
Activiteiten december
Een heel aantal ouders heeft de vrijwil ige ouderbijdrage al overgemaakt. Hierbij doet de oudervereniging een oproep aan iedereen die dit nog niet gedaan heeft dit z.s.m. te doen. Wilt u ervoor zorgen dat u € 40,= overmaakt naar de oudercommissie De Rietslenke, rek. Activiteiten januari
nr. 3273.67.202 o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren). Bij voorbaat hartelijk dank.
18 jan.: Start nationale voorleesdagen23 jan.: School + voorleesontbijt Nieuwsbrieven alleen nog digitaal
“belevenissen” en het “onderwijskundig nieuws” al een nog digitaal. Dit is dus de laatste editie “belevenissen” die u op papier Vanaf augustus 2012 gebeurt dit ook met de nieuwsbrief. Op de site staan altijd de laatste 5 nieuwsbrieven weergegeven. U kunt zich op de site ook aanmelden om de brieven per mail te ontvangen. Dat kan via de button “nieuws”- “nieuwsbrieven”. Inmiddels maken ongeveer 50 gezinnen hiervan gebruik. Daarnaast zorgen we ervoor dat er op school altijd een Ingekomen post KERSTCONCERT Nijverdal - Op donderdag 15 december 2011 vindt Het Sinterklaasfeest was een groot succes. De kinderen waren dolenthousiast en erg blij met Hel endoorn en Wierden in Multifunctioneel het cadeautje. Voor de al erkleinsten was de Centrum De Holtink , Mensinkweg 6c te Nijverdal aankomst van Sint (buiten op het plein) een plaats. Aanvang: 19:00 uur. Toegang vrij. Er is voor dit concert een afwisselend programma onderbouwvergadering is afgesproken dat we samengesteld waarin solisten en ensembles elkaar afwisselen. Er kan volop genoten worden van prachtige kerstklanken op viool, cel o, dwarsfluit, klarinet, blokfluit, keyboard, piano en het nieuwe popkoor Rol s Voice dat deze avond voor het eerst Kerstviering
meewerkt aan een concert. U en jij bent van harte welkom! Voor informatie kunt u contact opnemen programma van de kerstviering kunt vinden Docent en Teamassistent NijverdalTel. 053-4858780 (’s ochtends) Tel: 0548-612045E-mail: [email protected] Tel: 0548-612045E-mail: [email protected]

Source: http://cms.qlictonline.nl/users/rietslenke/docs/03-Nieuwsbrieven/december-2011-(3).pdf

Section 313 of the emergency planning and community right-to-know act (epcra)

EMERGENCY PLANNING AND COMMUNITY RIGHT-TO-KNOW SECTION 313 List of Toxic Chemicals This document provides a quick reference list of the toxic chemicals for which reporting isrequired under Section 313 of the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA)(also referred to as the Toxics Release Inventory (TRI)). More specific information on the EPCRAsection 313 reporting requ

Glossary (cf futuyma)

Glossary (cf Futuyma) adaptation A process of genetic change of a population, owing to natural selection, whereby the average state of a character becomes improved with reference In a specific function, or whereby a population is thought to have become better suited to some feature of its environment. Also, an adaptation: a feature that has become prevalent in a population because of a se

Copyright © 2009-2018 Drugs Today